CENÍK VÝROBY KOMERČNÍCH AV PROGRAMŮ
Základní sazba 3000,-Kč / 1 min.

V této ceně je započteno:

  • zhotovení námětu a scénáře
  • úhrada produkce
  • úhrada režie kameramana a technických pracovníků (osvětlení a pod.)
  • literární zpracování komentáře
  • hudební režie
  • zvuková mixáž (ruchy, hudba, komentář)
  • amortizace zařízení
  • energie + materiál včetně 2 ks DVD nosičů s obalem a pouzdrem
V sazbě není započten honorář speakera ani doprava.

Cizojazyčná verze = cena za překlad + honorář speakera + zvuková kompletace, ceny budou stanoveny dle dohody.
Příplatek lze účtovat za okamžitou či přednostní zakázku, za práci v sobotu, v neděli a ve svátcích a dále
při rizikovém natáčení 20 - 50 %
Storno objednávky 1-3 dny před vlastní realizací 20 % sjednané částky .
Slevy lze dle dohody poskytnout neziskovým organizacím pro nekomerční účely.