CENÍK KOMERČNÍHO PRODEJE ARCHIVNÍCH VIDEOZÁZNAMŮ
(platný od 1.1.2018)
Archivní snímky z let 1961 - 1965 (starší) 2000,-Kč / min.
Archivní snímky z let 1966 - 1970 1500,-Kč / min.
Archivní snímky z let 1971 - 1975 1000,-Kč / min.
Archivní snímky z let 1976 - 1980   800,-Kč / min.
Archivní snímky z let 1981 - 1985   500,-Kč / min.
Archivní snímky z let 1986 - 1990   300,-Kč / min.
Archivní snímky z let 1991 - 2000   200,-Kč / min.
Archivní snímky z let 2001 - 2010   100,-Kč / min.
Archivní snímky z let 2011 - 2017     50,-Kč / min.


Archivní snímky jsou předmětem prodeje, jako hrubý materiál, bez dodatečné střihové či zvukové úpravy. Dohodnutou cenou se dává souhlas k dalšímu komerčnímu užití.

Autorsky zpracované archivní snímky (dokumenty, reportáže, tel. šoty atd.), které se prodávají jako celek a nesmí být bez souhlasu tvůrců upravovány nebo jinak komerčně využívány                      100,- Kč / min.

K ceně se připočítává vypálení + materiál. Archivní materiál se dodává pouze na nosičích DVD.